Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering was weer een groot succes! Met als hoogtepunt, naast de gepresenteerde positieve resultaten, het boeiende en inspirerende debat onder leiding van Frits Bloemberg van Het Debatbureau. Nadat een deel van ons magazijn omgetoverd was tot een ware replica van het Britse Lagerhuis, vlogen de voor- en tegenstanders elkaar figuurlijk in de haren over belangrijke kwesties als de uitdagingen en mogelijkheden voor de toekomst van onze coöperatie. Ontzettend leuk om te zien hoe gepassioneerd, open en enthousiast onze leden reageerden als het gaat om zowel hun eigen, maar vooral óók om onze gezamenlijke toekomst. Dat leverde heel veel waardevolle input op. Waarover nog druk is nagepraat tijdens de gezellige BBQ.

Alle leden bedankt voor jullie komst en jullie betrokkenheid. De solide basis en de inspiratie zijn er! Laten we deze positieve energie vasthouden en ons blijven inzetten voor de groei en bloei van onze coöperatie. Door samen te bouwen aan elkaars individuele succes!